Dofinansowanie działalności w ramach projektu „Śląskie pomaga”

Dofinansowanie działalności w ramach projektu „Śląskie pomaga” Nazwa Beneficjenta : Jaworzno -miasto na prawach powiatu Realizator projektu :Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie Wartość projektu: 83.000 zł Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w trybie nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.2. […]

Czytaj dalej

Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. COVID 19”

Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. COVID 19” Nazwa Beneficjenta:  Jaworzno – miasto na prawach powiatu Realizator grantu : Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie Wartość grantu: 317 550,00 zł Celem projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie […]

Czytaj dalej

Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno – miasto na prawach powiatu Realizator projektu: Dom Pomocy Społecznej Wartość całkowita projektu: 1 990 173,13 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 684 869,85 zł % dofinansowania: 85% Dofinasowanie z Budżetu Państwa: 198 219,96 zł % dofinasowania: 10% Okres realizacji projektu: 2 maja 2019 r. – 16 grudnia 2020 r. Główny cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w […]

Czytaj dalej