Projekty_UE_Slaskie_pomaga_naglowek

Śląskie Pomaga

Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.: domy pomocy społecznej placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym niepełnosprawnym i przewlekle chorym zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne

Czytaj dalej

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19. Dofinansowanie projektu: 44 410,39 zł

Czytaj dalej

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19. Dofinansowanie projektu: 76 287,12

Czytaj dalej

Dofinansowanie działalności w ramach projektu „Śląskie pomaga”

Dofinansowanie działalności w ramach projektu „Śląskie pomaga” Nazwa Beneficjenta : Jaworzno -miasto na prawach powiatu Realizator projektu :Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie Wartość projektu: 83.000 zł Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w trybie nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.2. […]

Czytaj dalej

Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. COVID 19”

Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. COVID 19” Nazwa Beneficjenta:  Jaworzno – miasto na prawach powiatu Realizator grantu : Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie Wartość grantu: 317 550,00 zł Celem projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie […]

Czytaj dalej

Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno – miasto na prawach powiatu Realizator projektu: Dom Pomocy Społecznej Wartość całkowita projektu: 1 990 173,13 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 684 869,85 zł % dofinansowania: 85% Dofinasowanie z Budżetu Państwa: 198 219,96 zł % dofinasowania: 10% Okres realizacji projektu: 2 maja 2019 r. – 16 grudnia 2020 r. Główny cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w […]

Czytaj dalej