Kontakt

Najważniejsze informacje

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63
43-600 Jaworzno

NIP: 632-15-68-894

tel. 0-32 616-24-91

fax. 0-32 616-36-01

www.dps.jaworzno.pl | dps@dps.jaworzno.pl

Personel

DYREKTOR

mgr Sławomir Łuszcz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sabina Hebda

KASA

Mariola Ficek

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

mgr inż. Jacek Szkółka

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO

mgr Magdalena Modlisz-Firek

KADRY

Bogusława Sikora