Dział Żywienia

1. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowej żywności poprzez pełną realizację zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP.
2. Planowanie jadłospisów zgodnie z zasadami dietetyki.
3. Czuwanie nad prawidłowym sporządzaniem posiłków w kuchni z uwzględnieniem zasad technologii żywienia.
4. Przygotowanie posiłków dla mieszkańców na podstawie jadłospisów.
5. Dbanie o jakość i smak wydawanych i porcjowanych potraw.
6. Utrzymanie w czystości naczyń, urządzeń i pomieszczeń kuchennych.
7. Uczestniczenie w planowaniu zamówień publicznych, przygotowaniu postępowania przetargowego oraz właściwa realizacja zawartych umów na dostawy artykułów żywnościowych.
8. Współpraca z pozostałymi działami, mająca na celu prawidłowe funkcjonowanie Domu
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.