Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Odrobina historii

W latach czterdziestych ubiegłego wieku do Jaworzna przyjechał ksiądz Walenty Przebinda. Od początku pobytu w mieście widział konieczność istnienia Domu – bezpiecznej przystani dla ludzi cierpiących, samotnych, starców i sierot. Ksiądz Przebinda należał do organizacji Caritas i to pod jej patronatem zaczął urzeczywistniać marzenia o miejscu, gdzie każdy mógł znaleźć schronienie, ciepłą strawę i trochę ciepła domowego. Prace budowlane trwały od 1946 r. do 1950 r. Ksiądz Przebinda umiał zmobilizować społeczeństwo miasta Jaworzna do prac przy budowie oraz do hojności. Duża część robót została wykonana w czynie społecznym. Parafia jaworznicka rozprowadzała wśród swoich wiernych okolicznościowe kartki świąteczne i widokówki, które pełniły formę „cegiełki”.

Ukończenie prac związanych z budową Domu Starców i Sierot w Jaworznie zbiegło się z radykalną zmianą w polityce władz państwowych, które niechętnie przyznawały konieczność istnienia tego typu instytucji. Budynek przejęto na potrzeby szpitala miejskiego. Po przeniesieniu szpitala do nowej siedziby w roku 1971 decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie utworzono w nim Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla ludzi samotnych, chorych, starych znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Dom był przygotowany na przyjęcie 85 osób. Pierwszych mieszkańców przyjęto 17 października 1972 roku. Placówka od początku była przeznaczona dla osób przewlekle chorych, dotkniętych różnymi schorzeniami, wymagających całodobowej opieki wykwalifikowanego personelu.

W 1993 r. rozpoczęto rozbudowę budynku. W dobudowanej części powstała kaplica, sala gimnastyczna i pralnia, zainstalowano również windę. Zwiększyła się ilość pokoi i urządzeń sanitarnych. Podniósł się komfort zamieszkania. Na przestrzeni lat kierownictwo Domu zainicjowało i ukończyło z powodzeniem szereg inwestycji i prac modernizacyjnych. Dostosowano obiekt do wymogów przeciwpożarowych, wyposażono pokoje mieszkańców w instalację przyzywową, wyposażono salę gimnastyczną w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, a pokoje mieszkańców w funkcjonalne meble i urządzenia właściwe dla ludzi o ograniczonej motoryce.

Dzisiaj

Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie zamieszkuje ponad stu mieszkańców. Nad całością zadań czuwa wyspecjalizowany personel: pracownicy socjalni, psycholog, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, rehabilitanci. Dom posiada własną kuchnię, gdzie sporządzane są smaczne posiłki uwzględniające zalecane diety oraz własną pralnię a także samochód dostosowany do przewozu niepełnosprawnych, także tych na wózkach inwalidzkich.

Siedziba Domu zlokalizowana jest w centrum miasta, ale w oddaleniu od głównych dróg, co powoduje, że jest oazą spokoju. Dom otacza duży ogród, w którym w ciepłe dni odpoczywają mieszkańcy, tutaj też – jeśli sprzyjają warunki – odbywa się terapia zajęciowa. W ogrodzie odbywają się imprezy organizowane dla mieszkańców: „Majówki”, pieczenie kiełbasek, pieczenie ziemniaków. „Pożegnanie lata” itp.

W ciągu roku nasi mieszkańcy uczestniczą w organizowanych świętach, np. uroczystej kolacji wigilijnej i innych. Uroczyście obchodzone są święta prywatne mieszkańców: urodziny, imieniny. Instruktorzy terapii zajęciowej i kulturalno-oświatowej organizują dla mieszkańców wyjazdy do kina, teatru oraz na imprezy religijne. Organizowane są wycieczki plenerowe. Pracownicy wszelkimi siłami starają się o utrzymywanie domowej atmosfery. Mieszkańcy traktowani są z dużą życzliwością i szacunkiem.