Dział Ekonomiczny

1. Opracowywanie planów finansowych wg wskaźników budżetowych.
2. Kontrola nad wykonywanym planem.
3. Dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Prowadzenie pełnej księgowości z uwzględnieniem przepisów polityki rachunkowości dla Domu.
5. Prowadzenie i nadzór nad kasą Domu oraz obsługa kasy fiskalnej.
6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków kosztów i dochodów oraz ich analiza.
7. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
8. Nadzór nad sporządzaniem dokumentacji związanej z płacami.
9. Nadzór nad wykonywaniem inwentaryzacji i rozliczeń.
10. Prowadzenie spraw związanych z depozytami pieniężnymi mieszkańców.
11. Opracowywanie analiz ekonomicznych i informacji opisowych z działalności Domu.
12. Współpraca z pozostałymi działami, mająca na celu prawidłowe funkcjonowanie Domu
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
13. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.