Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Dom Pomocu Społecznej w Jaworznie dokłada wszelkie starania, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.dps.jaworzno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Telefon: +48 32 616-24-91

Fax: +48 32 616-36-01

E-mail: dps@dps.jaworzno.pl

Adres korespondencyjny: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno

 

Data publikacji strony internetowej:

2016-01

 

W Domu Pomocy Społecznej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.dps.jaworzno.pl spełnia wymagania w 97.45%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=2ee33c85-1956-4374-b4ad-62fcb7058386

 

Strona internetowa www.dps.jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość zmiany kolorystyki na odcień szarości;
 • możliwość włączenia wysokiego kontrastu.

 

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Dyrektor Sławomir Łuszcz;

e-mail: dps@dps.jaworzno.pl;

Telefon: +48 32 616-24-91;

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna:

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63:

 • na teren DPS wjeżdża się przez bramę znajdującą się przy ul. Obrońców poczty gdańskiej;
 • do budynku prowadzi wejście główne;
 • do wejścia prowadzą schody z poręczami;
 • z boku budynku jest drugie wejście dla celów gospodarczych;
 • kolejne wejście boczne znajduje się w przyziemiu budynku – do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierają i zamykają się automatycznie;
 • w przyziemiu zlokalizowana jest winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, winda wyjeżdża na każdą kondygnację budynku;
 • budynek DPS składa się z przyziemia i trzech pięter;
 • w przyziemiu znajdują się pomieszczenia przeznaczone na kuchnię, pralnię, szatnie pracownicze, salę rehabilitacji;
 • na parterze znajdują się pomieszczenia administracji, jadalnia, kaplica, portiernia;
 • na I, II, III piętrze znajdują się pokoje dla osób mieszkających w DPS, dyżurki pielęgniarskie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.