Dofinansowanie działalności w ramach projektu „Śląskie pomaga”

Zrzut ekranu 2020-10-16 o 10.21.50

Dofinansowanie działalności w ramach projektu „Śląskie pomaga”

Nazwa Beneficjenta : Jaworzno -miasto na prawach powiatu

Realizator projektu :Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Wartość projektu: 83.000 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w trybie nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.2. Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

W ramach otrzymanych środków sfinansowano zakup odzieży ochronnej jednorazowej, maseczek jednorazowych oraz zakupiono sprzęt medyczny.

Zrzut ekranu 2020-10-16 o 10.22.00