Śląskie Pomaga

Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.:

  • domy pomocy społecznej
  • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym
  • niepełnosprawnym i przewlekle chorym
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne

Projekty_UE_Slaskie_pomaga