Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19.

Dofinansowanie projektu: 44 410,39 zł

2021_06_28_Plakat_projekt