Święta Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux w Domu Pomocy Społecznej

ZAPRASZAMY

W dniu 25 lipca 2016r. w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie

Obrońców Poczty Gdańskiej 63 ok. godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św.

Przy relikwiach Świętej Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux

Czas pobytu relikwii w DPS to ok. 2 godz.

swteresa

 

Relikwiarz z doczesnymi szczątkami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który nawiedzi Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie będzie jednym z trzech miejsc , które odwiedzi w tym roku w Polsce. Przybycie relikwii Teresy uzdrawiało i jednało wielu ludzi, na co istnieją liczne świadectwa. Tak jak kobieta z Ewangelii cierpiąca na krwotok chciała się dotknąć szat Jezusa, tak liczne tłumy chciały z wiarą dotknąć urny z relikwiami, aby odzyskać ukojenie serca i odnaleźć uzdrowienia na duszy i ciele. Święta nie skończyła zadziwiać nas swoim promieniowaniem nowej ewangelizacji, realizując w pełni powołanie “rybaka dusz” . Teresa nie tylko patronuje misjom i opiekuje się nimi, ale przede wszystkim sama daje nam przykład nowej ewangelizacji w praktyce. Z nową mocą i przekonaniem pełni misję “prowadzenia innych do poznania i umiłowania Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa”. Wszędzie, gdzie urna z relikwiami nawiedziła wspólnoty, był to czas wielkiej łaski i dziękczynienia Bogu za cuda, jakie sprawia za wstawiennictwem św. Teresy.