Nasze materiały filmowe

Dom Pomocy Społecznej w materiale filmowym

Piknik DPS’u 2016

Film z okazji 40-lecia DPS’u