Diamentowy czepek

Mamy kolejny klejnot w koronie DPS !!! Nasza koleżanka Krysia została uhonorowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych statuetką “Diamentowego czepka”. Krysiu, życzymy Ci, byś każdego dnia lśniła jak ten diament !!!