Geosfera

Korzystając z pięknej aury nasi mieszkańcy wybrali się do Geosfery. Czas spędzali na inhalacjach przy tężni i spacerach.