Podziękowania dla Fundacji Biedronka

Składamy ogromne podziękowania
Fundacji BIEDRONKA
za przekazanie trzech tabletów
dla mieszkańców naszego Domu.
Dzięki temu sprzętowi wielu z nich
będzie mogło skorzystać z kontaktu z rodziną
przy użyciu aplikacji komunikacyjnych,
a także ćwiczyć umiejętności za pomocą
dostosowanych do tego aplikacji i gier,
czy też słuchać muzyki lub oglądać filmy.
Urządzania te wprowadziły nowe możliwości
dla terapii mieszkańców z różnymi niepełnosprawnościami.