Podziękowania dla Tauron Wytwarzanie

W imieniu mieszkańców DPS

kierujemy słowa podziękowania do

Tauron Wytwarzanie

za przekazanie paczek świątecznych,

które osłodziły ten świąteczny czas.