„Razem z DPS przeciw covid-19” – Konferencja Prasowa

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Razem z DPS przeciw COVID-19”. W spotkaniu udział wzięli Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Walka z COVID-19, dziś jest prawie wygrana dlatego, że działaliśmy wspólnie. Udało nam się to przede wszystkim dzięki realizacji projektów przez Urząd Marszałkowski. My również mieliśmy przed oczami to co się działo w DPS-ach, Domach Spokojnej Starości i Domach Senioralnych w całej Europie i chcieliśmy przede wszystkim tą grupę społeczną zabezpieczyć. Dzisiaj zapowiadamy kolejne środki. Samorząd Województwa Śląskiego przekazał 15 mln zł dla tych pracowników DPS-ów, którzy pracowali przy COVID-19 w formie premii. Chcemy uhonorować te osoby przekazując 5 tys. zł dla każdego pracownika” – podkreśliła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa.