Podziękowanie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

Składamy serdeczne podziękowania uczniom i opiekunom

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

za przekazane mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej słodycze. 

Ogromnie doceniamy ten życzliwy gest młodzieży

 i szlachetną postawę młodych ludzi.

Dyrektor, pracownicy i mieszkańcy

Domu Pomocy Społecznej

w Jaworznie