Podziękowanie dla firmy E003B7 Sp. zo.o. z Raciborza

Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry!
Bo tylko wtedy jest inny
od wszystkich znanych nam istot.

J. W. Goethe

2021_02_09_podziekowanie_03