Podziękowanie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie składa serdeczne podziękowania

w imieniu własnym, pracowników, a zwłaszcza w imieniu naszych mieszkańców

firmom i osobom prywatnym za przekazanie między innymi:

słodyczy, kosmetyków, środków medycznych, higienicznych

dla mieszkańców DPS w Jaworznie  w tym roku byli to:

  1. Fundacja Biedronki
  2. Koło Łowieckie „Kozioł” w Jaworznie
  3. Zespół Szkolno- wychowawczy nr 1 – Szkolna Rada Wolontariatu w Jaworznie
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie – Klub Młodego Wolontariusza
  5. Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaworznie
  6. Kościół Zielonoświątkowy
  7. Tauron
  8. Stowarzyszenia Jaworzno To My
  9. Urząd Miejski w Jaworznie
  10. Anna Lichota

oraz osoby prywatne chcące zachować anonimowość.