Aktualna sytuacja w DPS

Aktualnie, w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, nie ma mieszkańców zakażonych koronawirusem (stan na 04.12.2020 r.) Do pracy – po nieobecności spowodowanej chorobą – w połowie listopada powrócił Dyrektor DPS . Pracownicy kończą izolacje, kwarantannę i powracają do pracy.

W listopadzie w DPS chorzy pacjenci zostali odizolowani od pozostałych pensjonariuszy i przechodzą chorobę pod ścisłą opieką lekarską. W niedzielę 22 listopada 2020 r. swoje zadania w Domu zakończyła grupa medyczna prowadzona przez dra Jacka Dutkiewicza; łącznie w DPS pracowało kilkanaście dodatkowych osób wsparcia medycznego i zaplecza organizacyjnego.

W obiekcie ustalone zostały strefy zielone dla pacjentów niezakażonych, a śluzami dekontaminacyjnymi oddzielono strefę czerwoną dla pacjentów zakażonych. Ozdrowieńcy byli przemieszczani do strefy zielonej.

Obecnie działaniami kieruje dyrekcja DPS wraz personelem. Cały czas utrzymywane są zaostrzone procedury epidemiologiczne. Dom jest w pełni zaopatrzony w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej, dostarczane głównie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM.

DPS w Jaworznie działa w zaostrzonym rygorze sanitarnym, pomimo ograniczeń kadrowych powodowanych głównie kwarantannami wśród personelu, zapewniona jest pełna opieka. Wznowiono przyjęcia nowych mieszkańców . Ogromnym zaangażowaniem wykazują się pracownicy i personel DPS.

dom_z_lotu_ptaka

foto. Andrzej Gontarz