Lipcowi Jubilaci

16 lipca spotkaliśmy się po raz kolejny w swoim gronie, by celebrować święto jubilatów urodzonych w lipcu. Wysłuchaliśmy pięknych życzeń i rozpoczęło się głośne śpiewanie „Sto lat”. W zachwyt wprawił nas smak urodzinowego tortu, który był żywo komentowany do końca imprezy. Miły czas wykorzystaliśmy na rozmowę o zdrowiu, rodzinie i wspomnieniach, którą umiliła wesoła muzyka lecąca w tle