Spotkanie Rady Mieszkańców z Dyrektorem

Strukturą, która w naszym Domu jest odpowiedzią na naturalną dla wszystkich potrzebę posiadania wpływu na to, co nas bezpośrednio dotyczy jest Rada Mieszkańców. Rada Mieszkańców jest organem wewnętrznym społeczności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i reprezentuje jej interesy. Spełnia ona jednocześnie rolę doskonałego narzędzia pozwalającego na skuteczną naukę samorządności i odpowiedzialności. Z jednej strony wymaga zaangażowania, z drugiej strony daje satysfakcję tym, którzy podejmują się inicjatyw i realizują je zwykle ku dobru ogólnemu. 
 W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie 
z działającą na terenie Domu Radą Mieszkańców, którą tworzą: Pani Edyta Lucyga, Panowie Leszek Kniaziuk i Józef Grzega. Zebrani omówili bieżące sprawy mieszkańców Domu oraz te, związane z bezpośrednim otoczeniem Domu. Kilka z wcześniejszych postulatów mieszkańców zostało już zrealizowanych, np. postawiono przestronną altanę w ogrodzie, zakupiono nowe ławki, wyłożono kostką brukową część ogrodu w okolicach altany. W miarę możliwości finansowych Dyrektor DPS planuje realizować kolejne inwestycje służące stałemu podnoszeniu komfortu życia mieszkańców naszego Domu. Nasi mieszkańcy mają głowy pełne pomysłów i trafnych spostrzeżeń w tym zakresie. Oby dalsza współpraca Rady Mieszkańców i władz Domu układała się równie pomyślnie, jak do tej pory. Do zobaczenia na kolejnym zebraniu!