Zebranie Mieszkańców i wybór Rady Mieszkańców

 Dzisiejsze zebranie poświęcone było w głównej mierze wyborom do Rady Mieszkańców, ponieważ kadencja obecnej wygasa niebawem. Dodatkowo poruszone zostały różne kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania Domu, głównych problemów podopiecznych, a także wzajemnych relacji, szacunku i poszanowania godności. Druga część zebrania odbędzie się za tydzień, po tym jak w tajnym głosowaniu zostanie wyłoniona Rada Mieszkańców.