Lekcja muzealna w Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Mieliśmy dzisiaj wyjątkową okazję zdobycia wiedzy geologicznej. W tym celu udaliśmy się do Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Muzeum WNoZ to muzeum geologiczne gromadzące w swoich zbiorach około 4000 okazów. Są to głównie skały, minerały, skamieniałości 
i meteoryty. Zbiory eksponowane są na wystawach stałych mających charakter rekonstrukcji paleośrodowiskowych przeszłych okresów geologicznych oraz kolekcji dydaktycznych. Naszym przewodnikiem był dr Krzysztof Szopa z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści pana doktora i oglądaliśmy wystawy eksponatów, po których nas oprowadzał. To wszystko było takie ciekawe, szczególnie kiedy przedstawiał to pasjonat, człowiek, który się tym żywo interesuje i zajmuje na co dzień. Jesteśmy wdzięczni za jasne i ciekawe przekazanie nam informacji oraz serdeczność i wyrozumiałość w stosunku do nas.