Urodziny Mieszkańców

Nasi zacni Jubilaci zasiedli o stołu urodzinowego, aby wspólnie świętować swoje urodziny. Przy słodkim poczęstunku wywiązały się ciekawe dyskusje, wspomnienia i życzenia. Znalazły się również prezenty, drobne upominki, które każdy Jubilat otrzymał z naszych rąk. 100 lat!! 100 lat!!!