Święcenie pojazdów w dniu Św. Krzysztofa

Coroczny obrzęd święcenia pojazdów odbył się z rąk naszego kapelana. Poświęcony został każdy pojazd stojący na naszym terenie, w szczególny sposób nasze auto służbowe dla Mieszkańców.