IV Piknik Rodzinny

Za nami kolejna wielka rodzinna uroczystość, tym razem pod hasłem „Mamma Mia!”. Piknik rozpoczęliśmy występem, do którego samodzielnie ułożyliśmy choreografię i wspólny taniec. Zaproszeni goście to głównie rodziny naszych Mieszkańców, znajomi i przyjaciele, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w osobach: Naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych – Pani Małgorzaty Helbin – Więcek oraz Pani Marii Materli – Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która jest zarazem Radną Sejmiku Województwa Śląskiego. Po „sąsiedzku”, można tak powiedzieć, gościła u nas również Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 19 w Jeziorkach – pani Kinga Jędrzejek. Piknik miał bardzo rodzinny charakter, były tańce, pokazy artystyczne, wystąpił zespół śpiewaczy „Ciężkowianki” z Panią Anią Jachimczyk, do tańca przygrywał nam Pan Dariusz Fec. W organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia pomagali nam wolontariusze  za co jesteśmy im bezmiernie wdzięczni.