Konferencja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja dotycząca współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze pomocy społecznej. Organizatorem tego wydarzenia był Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie wraz firmą „ PaK-Team” Practice and Knowledge pod honorowym patronatem prezydenta Jaworzna, Pana Pawła Silberta, Posła na Sejm, Pana Dariusza Starzyckiego oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Uczestników spotkania powitał Sławomir Łuszcz – dyrektor jaworznickiego DPS. Pierwszą część wydarzenia prowadził Piotr Zdybał – dyplomowany specjalista z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, trener – szkoleniowiec, nauczyciel akademicki, który omówił wzory zachowań w sytuacjach zagrażających życiu – aktywny strzelec, sytuacja zakładnicza i inne sytuacje kryzysowe. Następnie Adam Strzebińczyk – ekspert z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa personalnego w życiu prywatnym i zawodowym – przedstawił wyzwania bezpieczeństwa fizycznego – jak rozpoznać zagrożenie, jak unikać zagrożenia oraz jak sobie radzić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Dziękujemy prelegentom za ciekawe wykłady, wszystkim gościom za zainteresowanie i uczestnictwo w konferencji, a panu Aleksandrowi Turze z portalu „ Moje Jaworzno” za oprawę medialną.