Wykład w Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Wzięliśmy udział w edukacyjnym wykładzie, który odbył się w Miejskiej Bibliotece w Jaworznie w ramach realizacji lokalnego programu wsparcia dla osób starszych pn. „Bądź na plus 60!”. Raz w miesiącu, od czerwca do września br., w sali audytoryjnej Biblioteki Głównej, odbywają się wykłady specjalistów: kardiologa, geriatry, diabetologa i dietetyka, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wynikającym z wieloletniej praktyki zawodowej. 
Jaworznickie stowarzyszenie „ Nasza Przystań” zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 i w ramach tego programu organizuje m.in. takie spotkania. Wykładowcą tego dnia była pani doktor nauk medycznych Agnieszka Jabłeka (geriatra), a temat wykładu to: „Jak pozostać sprawnym na starość”. Pani doktor jest praktykiem, pracuje w szpitalu, dlatego szczególnie trafiały do nas jej słowa, poparte doświadczeniem życiowym i zawodowym. Na koniec oczywiście pamiątkowe zdjęcie z panią doktor i słowa wdzięczności za poświęcony czas i energię.

Korzystając z obecności na wykładzie pani Anny Lichoty – wiceprzewodniczącej Rady Miasta Jaworzna, przekazaliśmy jej słowa wdzięczności za wszystko co dla nas robi. Można powiedzieć, że jest ona dobrym duchem naszego Domu. Taki mały gest podziękowania dla niej od pracowników i mieszkańców za wielkie wsparcie jakim nas obdarza, za konkretną pomoc jakiej nam udziela.

podziekowania